متن آهنگ پروانگی شروین

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن ، شروعِ آوارگیست

آتش ، سزای پروانگیست

آتش ، سزاوی پروانگیست

جانم به قربانت

گفتیمو عشق آغاز شد

خاطراتِ ما فریاده من آواز شد

فدای چشمانت

رویای من بر باد شد

دوست دارم نگفتن های تو

در سینه ام فریاد شد

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن ، شروعِ آوارگیست

آتش ، سزای پروانگیست

آتش ، سزاوی پروانگیست

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن ، شروعِ آوارگیست

آتش ، سزای پروانگیست

آتش ، سزاوی پروانگیست

سوختم ساختم باختم

بر سر و پای غروره خود

چه بی رحمانه من تاختم

سوختم ساختم شناختم

آخرش دیدم ولی

متن آهنگ نفس جان علی لهراسبی
مشاهده

دانسته خود را در میان آتش انداختم

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن ، شروعِ آوارگیست

آتش ، سزای پروانگیست

آتش ، سزاوی پروانگیست

عاشق نشانی از سادگیست

خواستن ، شروعِ آوارگیست

آتش ، سزای پروانگیست

آتش ، سزاوی پروانگیست

متن آهنگ شروین به نام پروانگی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6846