متن آهنگ پنیک 98 عارف

دندونام میکنن هی ترق ترق

من رو بام میزنم زیر علفم

پنیک اتک شده جز طبیعتم

از طعم این روز ها بیزارم

یکی زنگ بزنه اورژانس

قطعش کن من چند دقیقه دیگه حالم خوبه

یکی زنگ بزنه اورژانس

تو بری حتی بهتر میشه

یکی زنگ بزنه اورژانس

قطعش کن ، تو بِری

(در گوشه ای از تهران شیطان خوابید

و سال نود و هشت را برای ما خواب دید)

متن آهنگ عارف به نام پنیک 98

متن آهنگ بازی رض
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6996