متن آهنگ پول رو پول پایا و کوشا

[کورس – کوشا]

دور من اینا میرم سرعتم زیاد

تو هم پَ بیا با من ، تو هم پَ بیا

کنم لش بازم پولا مرتب میاد

تو هم پَ بیا با من ، تو هم پَ بیا

حسادت حسادت حسادت

واسه تو بازارا کسادن

واسه ما پول رو پول میاد

پس سعی کن بکنی بهش عادت

حسادت حسادت حسادت

میزارو بزن به حسابم

خرج یه سال شمارو

می*اییم ماها توو یه ساعت

[ورس یک – پایا]

دارم مایه ، سوپ

جاری مثه رود

شده کوه ، غول

پول روی پول

مثه جهود

سود روی سود

مثه پول شور

سور روی سور

رقماش بالاس

همه دآش با مان

روح تووی تن زندانی

مثل آزکابان

تنم ایل با ثلث

تهم داش با ماست

گیرنده فرستنده ان

هفت تا چاکراهام

این رپرا رو لطفاً با من نکن حساب

من خود خدا ام اصلاً نیستم انسان

رپو تووی ورسام بازم میدم بهت یاد

ولی بری رو مخ خالی میشه خشاب روت

نه ندارم رحم ، من میخوام سهم

من میخوام عدد ، من میخوام رقم

فلو من کره اس مَلس

میکنی هوس پَ سم

دور من پَ چرخ نزن

دستم اسلحه اس من بنگ بنگ

سندم ورق مدرک

منطقم من غرب شهرک

عقب رفت گلنگدن

در رفتن همه هم از ترس

متن آهنگ حجامت صفیر
مشاهده

نیا پس سمتم طرفم اصلاً

همه ام در رفتن

میگن من برگشتم من

نکردم تلف وقت

[کورس – کوشا]

دور من اینا میرم سرعتم زیاد

تو هم پَ بیا با من ، تو هم پَ بیا

کنم لش بازم پولا مرتب میاد

تو هم پَ بیا با من ، تو هم پَ بیا

حسادت حسادت حسادت

واسه تو بازارا کسادن

واسه ما پول رو پول میاد

پس سعی کن بکنی بهش عادت

حسادت حسادت حسادت

میزارو بزن به حسابم

خرج یه سال شمارو

می*اییم ماها توو یه ساعت

[ورس دو – 38]

خرج یه سالتو توی یه شب میدم بره یه جا من همه رو

همه چیم ب*ا بره بازم فردا میتونم بسازم همه رو

گنگستر اونه که دراره بعدشم بپیچه زندگی کنه

نه اون که یه جا باشه اگه صحبته پول شه سکته میکنه

هه ، صحبت پول نی

ولی پولام همه صحبت میکنن

دخترا هرجا رد شیم دنبال ماشین با سرعت میدوئن

نیس من بلوف (Bluff) تووی کارم

از پیش تو میان صاف خونه ماان

یه جوری کش (Cash) ارو میکنم دو برابر انگار چاپخونه دارم

نکن پَ حسودی خوشگلم

هیت میشه کارامون پشت هم

حل میشه همیشه مشکلم

بذار پشتمون چاقالا فحش بدن

کار میاد میزنه خشکت

حرص میخوری تو خالیه مشتت

زاخارا همه تو شک که سی و هشت دوباره بیت رو کشتش

متن آهنگ بد به دل مسیح و آرش AP
مشاهده

[کورس – کوشا]

دور من اینا میرم سرعتم زیاد

تو هم پَ بیا با من ، تو هم پَ بیا

کنم لش بازم پولا مرتب میاد

تو هم پَ بیا با من ، تو هم پَ بیا

[پل – کوشا]

هرجایی میرم اذیت میکنن

میخوان من باشن همه حسرت میخورن

میزنم همه رو تک ضرب توی فلو

بیتو سک میرم تو رو مزه ات میکنم

[ورس سه – کوشا]

روی ام جی زدیم ته پیک شیواز

بعد پاف (puff) میگه ددی (daddy) بده بم سیراک (ciroc)

میخوای شبیه ما شی ولی فیک (fake) ای داشی

چرا مگه خودت چه عیبی داشتی

داریم هِیت (hate) زیاد

ولی پیگیرن میگن کارا کی میاد

ماها حاضریم شما ابسِنت (absent) اینا

نخور حرص زیاد

ماها میمونیم حتی اگه سیل بیاد

رد میشیم از هرکی جلو ماعه

ترک میشه پخش نه که کروناعه

پایا میاد باش گل و بامبی (Bombay)

کی میکنه دیگه تورو آخه

همه چی هست ، من که چیلم

دخیه میکنه همه چیش برنده (Brande)

فقط با من میشه همه چیش هندل (Handle)

نگاها همه خیره ان بم هرجا میرم

رو من و تیمم

میدونم دوس داری باشی پیشم

ولی میدونی هرجایی من نمیرم که…

متن آهنگ پایا و کوشا به نام پول رو پول

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7404