متن آهنگ پیوندی یحیی

یه عمر کامل گذشت از اولین بار که ریشه کرد

سبز زنده سرِحال ، رشید تر کشیده تر

وارها شده از خودش بشه

میوه یِ پیرِ رسیده قطع

میشه دید سال های عمرشو

دونه دونه ماهات و محیط به هم

مشکل همیشه ضیقِ وقت

چه کار میشه کرد منم اینه کارم

از طبیعت اومدم میتونم علیه‌ش قدم بردارم

تنه ی چوبی خوش دست و کله ی براقِ جنسِ آهن

بالاخره باید باشن هم خود هم مداد و هم کاغذ

آقایِ کلمات نه ولی کلمه ها هستن تا آخر

انقد محکم مشتم رفت توو دیوار تا فهمیدم درا بازن

هنوزم سیبه تووی دستمه

دیدم که روش مونده جای گازم

از هیولایِ توو خوابم میترسی

اون میترسه من هیولا شم

دَم و بازدم دَم و بازدم نفس نفس باید که آروم باشم

آروم ، تووی سرم صداها رو میشنوم که قصه میبافن

همه با هم همهمه ها

هر کدومشون هم همش از یه جا حرف

میزنن بی استراحت ، یه جا جالب یا جا هجو

از آخر یکی میگه کم کم

متن آهنگ کلمات تس
مشاهده

همه چیز به یکسان حوصله سر بره

یکی دیگه داره میچینه دورش فلسفه

ثابت کنه اینا خارجِ درکمه

یکی معطله یکی عجوله ، یکی مجنونه یکی مصممه

یکی میگه شاید یکی چه بسا ، یکی میگه اگه

من که گوش میدم به همه فقط چی بهتر از این

کوه که میشن همه صداها

جز سکوت توو سَرم نیست

خطِ صافه باریک تر از لبه‌ی تیغِ شمشیر

هم اینوری هم اونوری نه اینوری نه اونوری پیوندی

صفر نه مثبت نه منفی ، مبدا شش جهت وسطی

هم اینوری هم اونوری نه اینوری نه اونوری پیوندی

نه وحشی نه اهلی نه تبار پَری نه از دیو

هم اینوری هم اونوری نه اینوری نه اونوری پیوندی

من که گوش میدم به همه فقط چی بهتر از این

کوک که میشن همه صداها

جز سکوت توو سرم نیست

ارتباطِ هزاران قطعه با هماهنگی

هم اینوری هم اونوری نه اینوری نه اونوری پیوندی

پیوندی ، پیوندی ، پیوندی ، پیوندی ، پیوندی

صفر نه مثبت نه منفی ، پیوندی

مبدا شش جهت وسطی ، پیوندی

نه وحشی نه اهلی ، پیوندی

متن آهنگ صبر از شایع
مشاهده

نه تباره پری نه از دیو ، پیوندی

از بی عدد عمری که باید یک عمر کامل گذشتی

ریشِ سفید و صورتِ سیاهِت مبارکه پیوندی

تا اینجارو که طی کردی سَر پُر از صدا بود دل غمگین

خوشحال باشه این منوالِ بازی از این من بعد نیست

میمونه دیدت رنگی و نوای گوشِت آهنگین

یادت میمونه قبل اینکه از یادت بره یادآور شی

آدم شدی که خاتم شی ، ثبات ترکِ عادت تغییر

هرکی فهمید که فهمید وگرنه لکم دینکم ولی الدین

صفر نه مثبت نه منفی ، مبدا شش جهت وسطی

هم اینوری هم اونوری نه اینوری نه اونوری پیوندی

نه شهری نه کدوی ، بدون هر اسم و برچسبی

هم اینوری هم اونوری نه اینوری نه اونوری پیوندی

من که گوش میدم به همه فقط چی بهتر از این

کوک که میشن همه صداها جز سکوت توو سرم نیست

خطِ صافِ باریک تر از لبه‌ ی تیغِ شمشیر

هم اینوری هم اونوری نه اینوری نه اونوری ، پیوندی

پیوندی ، پیوندی

متن آهنگ یحیی به نام پیوندی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7281