متن آهنگ پیچک همزاد

من حرفامو توو گوشِ کوچه ها زدم

درز دل تنگیام به طولِ طاقتم

به رنگِ غربتی که توو نگاهم است

از عصایی که میزنن توو حصارم چنگ

من با هر نقطه، یه جمله جون میدم

با هر واژه از خودم، از خودم دور میشم

با هر نگاه لال، با هر صدا کور میشم

أ تنِ واژگونه پرستو کوچه لاله

هیاهوی زمین، سکوت غاره ها

قطره‌های تشنه‌ایی که سیل و سبب میکنن

من با هر سوتِ قطار ریلو بغل میکنم

من با هر جمله یه نقطه کور میشم

أ خودم به خودم دور میشم

با عشقِ طعمه نسیبِ تور میشم

متن آهنگ دور من A2
مشاهده

من مثلِ پنجره زخمِ دیوارم

توو خاکِ خاطره لحظه میکارم

تنمو میشکافم قلبمو اونجایی که تنگه میذارم

چشای بن بست همیشه به کوچه زُل زده

تو یه آجر نگاهی من یه خونه منتظر

یه دریا بی قراری که روی بغضمِ

یه جمله ناتموم که نمونده جون به گفتنش

چرا، تو أ من برید پای ترس ما شدن

ستاره دویید واسه صرفِ ماه شدن

تو اما ندیدی من چه ها شدم، تو اما

من با هر جمله، یه نقطه کور میشم

متن آهنگ همزاد به نام پیچک

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7893