متن آهنگ پیکت بازه پایا و سیناب

[ورس یک – سیناب]

یادم نمیره ، این تصویرا یادم نمیره

هر چی هم بیشتر نخوام ، میاد سراغم خوابم که میره

کجا بودم ، کجام الآن ، همه راه ها دو راه بودن

منم از همشون جدام الآن ، خودم از خودم عصبانی ام

از کلِ دنیا پس فراری ام ، بدین به من فراریم هم

گاز بدم ببینم یه جا دیگه ام ، خوبی و بدی هم شده دمُده

میزنه کلاً به مخت ، ولی کنی بکَنی از همه چی

اینجا خوار م*ه بازیا که مُده ،بسه دیگه رد دادم اَ سیاهیه افکارم

روشن تر هم میخوام ببینم ، میرین* توو اعصابم

کارما هم انگار افسانه است وقتی توو زندگیته ده تا دست

همه میخوان بازیت بدن تو هم بگو لفظ واسم

پشاو بزن خودتو گول ، من میریزم دورِ تو پول

ببینم مشکلت حل میشه یا فقط اخلاق گَندت رنگ میشه

متن آهنگ ادامه میدمت هوروش بند
مشاهده

زندگی یاد داد انگیزه تو واسه بقیه همش تفریحه

رسیدی به تهِ خط ، یا بازی ریسِته باز از ریشه ؟

[کورس – سیناب]

کام بگیر از سیگارت ، حالا که پیکت رو این سید بازه

ببین دنیای رنگیتو ، بیا دور بزنیم دنیا رو پیاده

من که دیگه اصلاً با خودم نمیجَنگم

هر چی هم بیشتر میفهمم به دنیا میخندم

من که دیگه اصلاً به خودم نمیخندم

بدیا رو هم ببینم دیگه نمیجنگم

[ورس دو – پایا]

میگن نباید کنی از سایه ات فرار

من توو آینده ام الآن به خوبی عادت ندارم

به جاش هر چی مایه است برا من

به جاش هر چی خا*ه است من دارم

به جاش هر چی ماده است من گادم

امیدوارم کنه مادر حلالم

واسه ی این ورس من وقت ندارم

من تنبل ها رم ، عملاً گ*یم

من هستم پاشن ، وگرنه هست تا شهر بلد نباشن

متن آهنگ خاک نوید
مشاهده

بدلکار که هست ، بدن باز سوییک تر

مبلغ پایه پخش ، نه تنگ باشه دخل

من انعام بدم ، بد اخلاقِ سگ

بعداً جاش شه زخم

تک پَر پایه شر ، خطرناک که هست

– فیسم ، از قتلایِ قبل

قطعا واس ثروت ، پس از ما بترس

قتلم قاتلم ، اگر شاعرم

از بس عاشقم

[کورس – سیناب]

کام بگیر از سیگارت ، حالا که پیکت رو این سید بازه

ببین دنیای رنگیتو ، بیا دور بزنیم دنیا رو پیاده

من که دیگه اصلاً با خودم نمیجَنگم

هر چی هم بیشتر میفهمم به دنیا میخندم

من که دیگه اصلاً به خودم نمیخندم

بدیا رو هم ببینم دیگه نمیجنگم

میگن نباید کنی از سایه ات فرار

رسیدی به تهِ خط یا بازی ریسته باز از ریشه

متن آهنگ پایا و سیناب به نام پیکت بازه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6986