متن آهنگ چرا باشم اسفیکسیا

[کورس]

چرا باشم وقتی همش بیمنمون دعواس

هر بارم بحث شد

گفتم دست از سرم بردار

رفتیو خبری نشد ازم تا فرداش

پس چرا رفتی کجاس الان اون دستا

[ورس یک]

اون خوبو هنوز من موده بدم

ترس از دست دادنش تو سرم

گرفت ازم همون ی قلبم

میزاشت سر روی شونم

منم محو نگاش بازم

بگو میشه نری از پیشم

دلم شده تنگه حرفاش

میمونه تا اخر خط بام

الانم تنهام

رفیقم شده عطر تنش روی تخت بام

تنمو تنش

کشیدم زره زره تموم شدم الان

[کورس]

چرا باشم وقتی همش بیمنمون دعواس

هر بارم بحث شد

متن آهنگ تو دلی حمید صفت
مشاهده

گفتم دست از سرم بردار

رفتیو خبری نشد ازم تا فرداش

پس چرا رفتی کجاس الان اون دستا

[ورس دو]

بحث الان اینه میگم بت

دیگه دوست ندارم بیجنبه

اون لحظاتِ خوب نیستن

بی ربطِ

دیدمت رو تخت اون لحظه

دنیا دور سرم چرخید ولی من نیستم چِت

کودئین و اَلک میگن بم

شاید تموم شه این دردِ

چند وقت بعد اون قضیه باهمیم

ولی من نیستم حیف

[اوترو]

دوس دارم وقتی میره بالا صدا اشکات

نمیخوام باشم باهات تو رابطه الان

یه چند وقتیه که رو مخمه این حرفات

گفتی عاشقمی منم گفتم دست از سرم بردار

متن آهنگ اسفیکسیا به نام چرا باشم

متن آهنگ هر جا بریم بهزاد لیتو و کوروش
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8300