متن آهنگ کاناشی پوریا پوتک

[کورس]

بم میگه چرا تنهایی ، چرا گریه میکنی

چرا خیره شدی ، به کنجِ سقفِ اتاق و

به آیندت فکر نمیکنی

چرا خودتو زنده به گور میکنی

چرا غذاتو به زور میخوری

آدمارو از خودت هی دور میکنی

جدیدنا کلاً یه جوری شدی

خاطراتی هر چند که داشتیم

ولی نمیکنم هیچ وقت باهات آشتی

میدونی که توام هر وقت که داشتی

کج میرفتی گفتم برگرد توو ماشین

فکر میکردم من زرنگم و تو ناشی

ولی توو این رابطه فقط تویی ل*شی

نمیخوام حتی یک لحظه باشی

اسمم توو گوشی سیو کن کاناشی

[ورس یک]

متن آهنگ جای عشق عرفان
مشاهده

یه فاره دارکِ بدی دارم

ناخونامو لاکِ سیاه میمالم

جدیدنا میخوام یه تتوی سادیسمی

توو صورتم بزنم تو ام که اینجا نیستی

بهم میگن چرا انقدر رو دستت خط داری

تو یه روانی ای که کلاً رد دادی

من الان اوردوزم و

حتی میبرم من توویِ اوبر جوزمو

چشام مشکی موهامم پر کلاغی

سر به سرم نذار که میکنم طلافی

کلاً رو یه موده گ*م

برو به کارای خودت برس تو بی من

سیگار میخوام بد

یه موزیک بذار که تا بدیم رد

ایرانی نه ها یه موزیکِ خارجی سَد (Sad)

[کورس]

بم میگه چرا تنهایی ، چرا گریه میکنی

متن آهنگ مال من حازم و پوریا
مشاهده

چرا خیره شدی ، به کنجِ سقفِ اتاق و

به آیندت فکر نمیکنی

چرا خودتو زنده به گور میکنی

چرا غذاتو به زور میخوری

آدمارو از خودت هی دور میکنی

جدیدنا کلاً یه جوری شدی

خاطراتی هر چند که داشتیم

ولی نمیکنم هیچ وقت باهات آشتی

میدونی که توام هر وقت که داشتی

کج میرفتی گفتم برگرد توو ماشین

فکر میکردم من زرنگم و تو ناشی

ولی توو این رابطه فقط تویی ل*شی

نمیخوام حتی یک لحظه باشی

اسمم توو گوشی سیو کن کاناشی

سیو کن کاناشی ، سیو کن کاناشی

متن آهنگ پوریا پوتک به نام کاناشی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7303