متن آهنگ کدر دانیال

[ورس یک]

کی میچرخونه گردونه شانس و

اوس کریم میشناسی منِ شرورِ لاتو

با من یکی ارزون حساب کن

شات پُر کنم برات هر رو یه آ*جو

سلیقه ام میگه جنگ خوبه فانتوم

میدونی که بد تومه هاردکور

انقدر که عصبیم کنن

بچرخونم فرمونِ کارد و

پادگانی که میکنه سرجوخه آشخور

تو شطرنجش اونکه کم پولِ مات شد

ولله ای چگوارا همینان بدون

ننه هایی که نمیخان هر رو یه مانتو

چند ساله قبلی که سم بوده بالکن

لات شُد همونی که فن بوده سالتو

از همون اوّلم پی ویترین نبودم

پررو مارادوناءِ مشهوره باجو

[کورس]

آی دزد آی دزد مملکتمو آب برد

خودمم که بیروحیم ، ترکیده کالبد

خوب میدونی که نشستی جام تو

تف به هرچی باجگیر و رانتخور

رپکنی درآمد میخای؟ ، بدو برو کار کن

آی دزد آی دزد مملکتمو خواب برد

خودمم که بیروحیم ، ترکیده کالبد

خوب میدونی که نشستی جام تو

تف به هرچی باجگیر و رانتخور

رپکنی درآمد میخای؟

پس! نگو حرفای راستو

[ورس دو]

زندگیم و دادم پا هیپ هاپ

چرا نمیفهمن حالم و اینا

من آبم تو حرکت چالرو میخام

موریانه داره میده ساقمو شیار

حالت مثه قلمته بدِ کِدِرِ

از تو میترکی حرفایی سرِ دلته

متن آهنگ تو که میرفتی از مهدی یراحی
مشاهده

اصلاً فکر کن رد کردم کره بده بهم

میخام یه تیر خالی کنم توو سرِ اِمِنِم

بچرخ تو چرخه ی ارشاد

تکست های چیپ با یه مسترِ اِشباء

اجرا پلی بک و تَش میده امضاء

یجوری که حقشه مرتیکه انگار

راست بگو از چیه ما میترسی

میک نمیدادی ولی تیمِ ما میجنگید

کلِ مهره ها دستِ تو بود ولی

میدونی که فیلِ ما میچربید

اگه این موزیکته پَ ریدم تو پاپ

ببین من رپکنم میدم بو خاک

حتی زیره شکنجه میگم توپاک

سالی دو بار در میارن تیر از تو پام

من برا این کار از همچیم زدم

بدش و بخان، هرچی سرِ میشکنم

اگه سر صدا کمه این طرف چون

کارِ ارزون داره فنِ بیشترم اره

ماها رپکنا همینیم گنگ

بد نبینیم میگیم غم نبینیم مرد

اما اگه سر میدی جنگ

ماها فَمیلییم به همدیگه فن میدیم قرض

رئیسیم ننویسیم مریضیم سخت

بی اصلحه میجنگیم صلیبی سرد

ما که آهو بودیم ، چرا داری در میری ببر

[کورس]

آی دزد آی دزد مملکتمو آب برد

خودمم که بیروحیم ، ترکیده کالبد

خوب میدونی که نشستی جام تو

تف به هرچی باجگیر و رانتخور

رپکنی درآمد میخای؟ ، بدو برو کار کن

آی دزد آی دزد مملکتمو خواب برد

خودمم که بیروحیم ، ترکیده کالبد

متن آهنگ لاله سزاوار و ودا
مشاهده

خوب میدونی که نشستی جام تو

تف به هرچی باجگیر و رانتخور

رپکنی درآمد میخای؟

پس! نگو حرفای راستو

[ورس سه]

سرِ ماها شد پُرِ درد

چون یه عده خالی از فسفرِ مغز

تا دیدن تو هیپ هاپ شد پُرِ فن

ترسیدن که سالنارو پُر کنه رپ

من مشکلم با این بند هاست

که با رانت اومدن بالا تو این چند سال

دشمنی نداریم که با سبکا

وگرنه خودم حال میکنم با فرهاد

تو گوشِ اجتماع میاد صدا هیپ هاپ

رپ گرافیتی دنس و بعد یجا بیتباکس

اگه مشکلیم داری رپ جنگِ عمو

قلم داره حکمِ کلاش اینجا

اما داشِ رپکن یه وقت کج نری مرد

باج ندی به اونکه داده رو صندلی لَم

اونا من و تورو دوست ندارن چون

میترسن از حقیقت

[کورس]

آی دزد آی دزد مملکتمو آب برد

خودمم که بیروحیم ، ترکیده کالبد

خوب میدونی که نشستی جام تو

تف به هرچی باجگیر و رانتخور

رپکنی درآمد میخای؟ ، بدو برو کار کن

آی دزد آی دزد مملکتمو خواب برد

خودمم که بیروحیم ، ترکیده کالبد

خوب میدونی که نشستی جام تو

تف به هرچی باجگیر و رانتخور

رپکنی درآمد میخای؟

پس! نگو حرفای راستو

متن آهنگ دانیال به نام کدر

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6942