متن آهنگ کدوم عشقو میگی مجید خراطها

میگی دوسِت دارم ولی حرفه

من که میدونم منو دیگه نمیخوای

تووی این جاده ی یه طرفه

میدونم اگه بری دیگه نمیای

میدونم دیگه دیگه منو نمیخوای

از عشق میگی ولی کوتاه نمیای

کدوم عشقو میگی ، تو که منو دوسم نداشتی

کدوم عشقو میگی ، دلمو زیرِ پات گذاشتی

کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی

فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟

کدوم عشقو میگی ، تو به من هیچ حسی نداشتی

کدوم عشقو میگی ، لگد کردی گلی که کاشتی

کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی

متن آهنگ هوای دلگیر از شروین
مشاهده

فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟

عشق یعنی نتونی ، غم و غصمو ببینی

یا وقتی خرابه حالم ، تو آروم بشینی

یه عاشق حتی فکرش ، نِمیره سمتِ دیگه

توو جواب دیگه میرم ، هر جور راحتی نمیگم

کدوم عشقو میگی ، تو که منو دوسم نداشتی

کدوم عشقو میگی ، دلمو زیرِ پات گذاشتی

کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی

فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟

کدوم عشقو میگی ، تو به من هیچ حسی نداشتی

کدوم عشقو میگی ، لگد کردی گلی که کاشتی

کدوم عشقو دیدی ، یه روز قهر یه روز هم آشتی

متن آهنگ قرص قمر از بهنام بانی
مشاهده

فقط وابستگی ، تو به این عشق میگی؟

متن آهنگ مجید خراطها به نام کدوم عشقو میگی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6789