متن آهنگ کشتی 3 سینا پارسیان

دریا یه سالی میشه خشکه

چشمام خیلی وقته خیسن

یه سالِ توو چشمام نهنگا

هر شب وصیت مینویسن

دریا فراموشی گرفته

فکر میکنه مرداب بوده

برگرد ثابت کن تمومه

این اتفاقا خواب بوده

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگِ خودکشی کرده

کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حالِ این کشتی فقط خشکی خبر داره

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگِ خودکشی کرده

کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حالِ این کشتی فقط خشکی خبر داره

تا این که این صحرا دوباره

متن آهنگ زود رفت از ناصر زینعلی
مشاهده

دریا شه خیلی کار داره

من اولین صحرای دنیام

که مرغِ ماهی خار داره

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگِ خودکشی کرده

کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حالِ این کشتی فقط خشکی خبر داره

هی توو سرم فکرای نامربوط میگرده

من موندم و کلی نهنگِ خودکشی کرده

کو تا دوباره ساحل از من دست برداره

از حالِ این کشتی فقط خشکی خبر داره

متن آهنگ سینا پارسیان به نام کشتی 3

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7473