متن آهنگ کلمه ها پوریا

[قسمت اول]

هنوز صدام توو کف تهران پخشه

کمه انگار بده بالاتر تا حال کنیم

من همه شعرام تو کلمه داش

توو کلمه هاست و قلمِ لال و پانتومیم

سلام به همه لاتیا و رپیا

مافیا و مخفیا

گرمیا و بلندیاش

سلام به همه هیپ‌هاپیا، پاکیا، خاکیا، عادیا، داشیا

توو سختیاش

بابا تو رپ نخون *قی

توو گوشی گوش داد و سریع‌تر پرت کردش زمین

حداقل یه جوری بخون که مسخره نشیم

دو تا بندِ *ونی نگیرن روش اسلحه سریع

یکی سر جیجیش

یکی سر مصرف پنیر

رپرای واقعی اینان، ما عر عرِ خریم

آسمون آبیِ، زمینِ پاک

شهر تر و تمیز

خوش اومدی شهرمونه و ماهم همه خَریم

جوجه لاینا کردن لفظمو مریض

کوچه پارکا واسم فرشن و کَشن و لذیذ

مدل لشم و کثیف

رو ترکم و که هم میخ

متن آهنگ آریا علی اوج
مشاهده

سیخ زدم رو بستم مورفم هیپ، هاپ

داشی تو سبکمو بگیر، یاد

از زمونه عقبن یه بیست، سال

همه توو دهنا یه دیس

[همخوان]

فاز گنگ دارم فضایی مریخ

مارش

جلو مرز همه سفید

هول نشو پکه دستمه بپیچ

پُر نکن واسم لفظتو رفیق

قورت می‌دم تورو با مزه خودِ چیپسی

ساده توو زردا پر هیچی

کارامون زده تو رو شیش، هیچ

تیمم پشتم هوهو چی، چی

تیمم پشتم

[قسمت دوم]

تو پول دادی ما پاش عمرمون رفته

زود رفتی بالا ما دنبال دو قرون نقد

تو حمایت می‌شی می‌گی که نابه کارتون مرگ نداره

ما جیبای خالی رید به کُلمون رفت

من خونم لایِ نُت و کیکاش یه سر بزنین

من توو خونم شریانِ هیپ هاپه شهرِ مریض

رپ پسر کچل پیرایشه، برای من نیست شد

با هر چاقالی هم پیاله پس بگذریم

آن نخل ناخلف که تبر شد ز ما نبود

متن آهنگ جانا مرژاک
مشاهده

مارا زمانه گر شکند ساز شویم

قوی‌تر از قبل

ته هر پایان آغاز شویم

ما می‌خونیم ما حتی اگه بازم آزاد نشیم

دیوونگی بد به سرم می‌زد

که قلم شکست کج فشارش ندم بیشتر

رو همه چی رنگ قاطی می‌کرد و نبض نمی‌زد

تا زخمِ زیر لب خفه شدیم خفه می‌شم

راستی شنیدم رپری چند

می‌گیری تکساتو از اینا که همه پیشم

می‌شنن و دم می‌زنن از رپ و پیشرفت و رپِ بی مرز

که *اشیدم به همه چیش رفت

[همخوان]

فاز گنگ دارم فضایی مریخ

مارش

جلو مرز همه سفید

هول نشو پکه دستمه بپیچ

پُر نکن واسم لفظتو رفیق

قورت می‌دم تورو با مزه خودِ چیپسی

ساده تو زردا پر هیچی

کارامون زده تو رو شیش هیچ

تیمم پشتم هوهو چی چی

متن آهنگ پوریا به نام کلمه ها

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7870