متن آهنگ گره کور ماکان بند

سمتِ نگاهت پَر میزدم با بی زبونی

چشماتو میبستی چقد نامهربونی

دنبالِ جای امنی واسه عشق بودم

حالا یه آواره با احساسِ کبودم

نزدیک تر از سایه واست بودم

ولی باز تو راحت چرا شکوندی دلمو، چرا؟

چی شد توو حالِ خوبمون غروبِ جمعه افتاد

به اسم تنهایی من دوباره قرعه افتاد

من از تو نه شاکی ام از خودم که چشم و گوش بسته

تو رو خواستم شدم حالا یه سَر شکسته

چی شد توو حالِ خوبمون غروبِ جمعه افتاد

به اسم تنهایی من دوباره قرعه افتاد

من از تو نه شاکی ام از خودم که چشم و گوش بسته

متن آهنگ حست دروغه معین زد
مشاهده

تو رو خواستم شدم حالا یه سَر شکسته

افتاد تووی این رابطه یه گره کور

که باز نمیشه تا ابد حتی به زور

خودمون زدیم به بی راهه

حالا اون راهی که با هم هستیم

فقط در حد یه ایستگاهه

چی شد توو حالِ خوبمون غروبِ جمعه افتاد

به اسم تنهایی من دوباره قرعه افتاد

من از تو نه شاکی ام از خودم که چشم و گوش بسته

تو رو خواستم شدم حالا یه سَر شکسته

چی شد توو حالِ خوبمون غروبِ جمعه افتاد

به اسم تنهایی من دوباره قرعه افتاد

من از تو نه شاکی ام از خودم که چشم و گوش بسته

متن آهنگ زیبای زشت من معین زد
مشاهده

تو رو خواستم شدم حالا یه سَر شکسته

متن آهنگ ماکان بند به نام گره کور

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7984