متن آهنگ گرگ از حصین،پیشرو و امیرتتلو

[کورس – امیر تتلو]

پرده ها رو بکِش کنار

بذار نور بیاد تو

یه شیرینی مهمونم کن

ازم معذرت بخواه

بذار آروم باشم و سر به راه

من ، بیخیال برّه هام

بیخیال برّه هام

[ورس یک – پیشرو]

بگو چی تو ذهنته وقتی رو به روت منم

رو به نور مث کوه نور با یه جیب پُر پول

با دل شیر ، یه کبریت پُر انرژی توویِ پورشه سفید

پشت رفیق ، مخ ترکید توویِ رپ پارسی

زیر دستامون صد هزار تیم هنو شاخیم

همه آرتیست حرکات همه فابریک

همیشه آماده روی بارفیکس مارگیر

ما کلماتو جا مینداختیم

رپ پارسی میشد توو تاریخ جاوید

از هیچی شاه تیک ساختیم

همیشه منو مثِ یه شاه میشناختین

حتی از سنگ هم آرتیست ساختیم

بازی با ما یعنی آتیش بازی

دشمنا رو آشتی دادیم

دیگه هیچ جوره تووی پارکینگ جا نیست

مشکلاتو خواستیم داشی

صدای بمب کنارِ خاک ریز عادیه

کسی بینمون آب زیر کاه نی

بهترینا رو توو آرشیو داریم

همیشه داریم

[کورس – امیر تتلو]

پرده ها رو بکِش کنار

بذار نور بیاد تو

یه شیرینی مهمونم کن

ازم معذرت بخواه

متن آهنگ تلو شایع
مشاهده

بذار آروم باشم و سر به راه

من ، بیخیال برّه هام

بیخیال برّه هام

[ورس دو – امیر تتلو]

همیشه میخو رو چکش زدیم

برعکسِ همه به جاهای بد مشت زدیم

خیلی دوره پشت سریم

تا اومدیم یاد بگیریم

شدیم کارتکس و انگشت زدیم

نمیشه به هم فحش ندیم

نمیشه به هم فحش ندیم

تو من یه گرگ بزرگ شد

یه پروفسور مُرد

یه غُد توو گود ذوب شد

تو شهر از گُنده پُر شد

هر کی اومد زد و کشت و بُرد و خورد

سرنوشت بچه هامون

تند و تند تند توو عقده گُم شد

دیدی آخر چطور شد

دیدی آدم چه گرگ شد

[کورس – امیر تتلو]

پرده ها رو بکِش کنار

بذار نور بیاد تو

یه شیرینی مهمونم کن

ازم معذرت بخواه

بذار آروم باشم و سر به راه

من ، بیخیال برّه هام

بیخیال برّه هام

[ورس سه – حصین]

خیلی وقته که بیخیالم

اینو تووم خوب دیدی یا نه

کم کار شدی میری یا نه

اگه نه که بریز همشو یه پیاله هم پُر کن

بذا بره بالا کنتور

من جِر دادم نگو مُفت خورد

جفت پام میرفت روی درِ قفل و

متن آهنگ جذاب فرزاد فرزین
مشاهده

تا که درس بشه برا همونی که گ*وه خورد

پشت سرم ، همشون مُفت برن

میبینی میگیرم قله رو هم

اَ اینا همشون گرگ ترم

بهشون هم بگین الکی پَ تند نرن وایسا

جلو میله بوده پارسال

مــن ، شدم بلده یِ داستان

بعد باک پُره میرم پِیِ بازتاب

با دستی که خاکی ها رو هم کرد آسفالت

هنو تازه ام ببین

تو فهمم هم درکی اَ بازنده نی

پَ ، هر چی راه هست میریم

اینجا زدن و همه رو ما بخشیدیم

اه

ببین توو این دلِ پُر مِهر

هنو یه صدایِ نابی هست

اون که جمعه رو هم دوییده

سِفته ، پَ این زخما بی فایدست

ببین توو این دلِ پُر مِهر

هنو برا تو هم جایی هست

اینو میشه دید

فقط اگه پرده رو بگیری کنار بدی با یه دست

[کورس – امیر تتلو]

پرده ها رو بکِش کنار

بذار نور بیاد تو

یه شیرینی مهمونم کن

ازم معذرت بخواه

بذار آروم باشم و سر به راه

من ، بیخیال برّه هام

بیخیال برّه هام

متن آهنگ حصین رضا پیشرو و امیر تتلو به نام گرگ

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=5998