متن آهنگ یادم میمونه بامداد

زیره پُلا زیره چراغای روشنُ

زیره شیکمِ زیره همه آدما که گندن

لای دیوارا و لای اخمای توو چهره

لای همه ایهاما و حرفای توو شعر

ته کوچه ها ته چشای دخترا

ته تهِ آدمای ته خطای مختل

ردِ بوهای عجیب و ردِ روزای بی شب

ردِ آدمای خوشبویی که گلارو چیدن

حدِ خودتو ندونی حدِ بقیه‌رو أ بری

حدِ خودتم جایی که بشری نپرید

اخمِ سبز پوش های بنز سوار و اخمِ بعدِ تلخ

ترسِ شلاغ توو جونتِ و ترسِ من توو من نی

هنوزم با داستانای شباش عشق میکنم

خطای رو پوست چروک

متن آهنگ کافر سپهر خلسه و علیرضا جی جی
مشاهده

دورِ چشاش کبود

یادم میمونه چجوری به آجراش فکر میکنم

یکی بود یکی نبود

غیرِ تهران هیچکی نبود

هنوزم با داستانای شباش عشق میکنم

خطای رو پوست چروک

دورِ چشاش کبود

یادم میمونه چجوری به آجراش فکر میکنم

یکی بود یکی نبود

غیرِ تهران هیچکی نبود

نوکِ دارکوبا رو چوب و

نوکِ دماغت توو حوب و

بگیر بکش تا تیر بکشه استخونو

لبِ تیزِ کارد گاز میزد از همون اولی

لبِ خوشگلِ درشت ماشینِ بقلی

گاز گاز پدالا فشار گاز فشار

یه لبخند بزن بشه چشام باز

ح* گ* یه ملت تووت

بین گرگ و سگ شدن سخت بود

یه چیزی تووم هست که غرقشم

متن آهنگ کج پایا
مشاهده

این شهرو دوست دارم از هشتِ شب

یه چیزی تووم هست که غرقشم

این شهرو دوست دارم از هشتِ شب

هنوزم با داستانای شباش عشق میکنم

خطای رو پوست چروک

دورِ چشاش کبود

یادم میمونه چجوری به آجراش فکر میکنم

یکی بود یکی نبود

غیرِ تهران هیچکی نبود

هنوزم با داستانای شباش عشق میکنم

خطای رو پوست چروک

دورِ چشاش کبود

یادم میمونه چجوری به آجراش فکر میکنم

یکی بود یکی نبود

غیرِ تهران هیچکی نبود

متن آهنگ بامداد به نام یادم میمونه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7357