%D9%85%D8%AA%D9%86 %D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF %D8%B1%D8%A7%D9%87 %D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%87 %D8%A7%D8%B2 %D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF - متن آهنگ یک روز آفتابی از نوید

متن آهنگ یک روز آفتابی از نوید

لطف خدا بارون تو شهر من اسید

دشمن ساخته ی دست اجنبیه

بوق توو خیابون و اعصاب داغونو

پول روی پارو و زر زرای آروم

لوکسا توو توالتا ، مسکنا زیر زبون

خرج علف علف خرس ، اسکناس بی زبون

پولدارای عشق لات و عشقلای زوری

گ*ه خورده هر کی گفته گریه ی مرد خوب نی

مردن توو خاطره زندگی بعداً

گناها که کردم سنگینی قبرم

دروغا که گفتم خوب کردم گفتم

مرغا شما غازن همشونم مفتن

فراریم لعنتی اخراجم کردن

مایه ی عبرت شدم و اکرانم کردن

فکر کردن دنیا عوض میشه واسم

متن آهنگ هوادار از رستاک
مشاهده

سیرک مسخرشونو تکرارم کردن

یک روز بلند آفتابی

مزخرفی که شنیدی حُناق روزمه

این فکرا سوهان روحمه

ضربان قلبمه این ضربا که میشنوی

تکرار تو گوشته از خواب که میپری

کافئین سمی بی خوابی مغزی

حال من خرابه میخوای بفهمی

بیدار نگه ـَم دار نزار بخوابم

زیر خاطرات یادم میپوسم آخر

خطکشای کوتاه بارون بی قانون

یه روز آفتابی زیر شُرّه هامون

رنگین کمونو راحت نمیشه دید

سیب سر درختو راحت نمیشه چید

یک روز بلند و آفتابی

…iranLyrical…
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=5820