متن آهنگ GunShots نیما نیموش و فرهنگ

[ورس یک – فرهنگ]

شکارِ گرگِ بیابونی ، نه نمیدونی کجا بودیم

تعارفی نداره بیاد کو*ی ، ببینی وسط خیابونیم

میدونی میکنم آلت قلمو ، تووی فرج ورقه

اجاقِ کوره قلمت نداره طلبه

الکی توو رپی ، غلطی اومدی

نداری هدفی ، خرابی علنی

کلاً هم عقبی

رفیقِ توو رگی نداری هولی جلبی

فرجی نمیشه دیگه رپ برات

جوری که میخونم بریزه حتی پَرای خودت و کفترات

هیشکی نبوده در حدم ، مخلصِ همه فرهنگم

من نمونم که رد مغزم ، بده پَر پَر میشی حتما

زبون توو کو* داره بد میشه تصویرش

یارو جمع میشه تفریقش ، تازه رد میده مرتیکه

کلماتم مثِ تک تیره ، از دستِ خودم دَر میره

به هر کی بگیره تخت میشه ، ویروسی میشه تکثیرش

اسیدی میشه تخریبش ، فکر میکنی که جادوییم

تکنیکو دیدی هالویی ، چقد فن بزنم به تو

یه بَند من میرین* به تو

خوراک جوجه دام آغلته ، ولی پروتکلتون که باطله

البته بگم مقلطه برا مَرد بده

ولی بدترش میکنی تو میزنی باز توو کار سفسطه

تاب نمیاری دست نده ، تبعیدی میشی رد میدی

بعدش هم میشی رپ زده ، درست مثلِ قبلنت

[کورس]

یه جهنمی ساختم از بهشتی که داشتم

چون واسش مهم نبود و خودشون خواستن

شطرنجی نیستم ولی اونا رو میکنم آچمز

فکر میکنن بردن در حتای که الآن باختن

جام زهرو نوشیدن دارن میگردن پی پادزهر

منو * کاری میکنیم ، که آدما بری*ن تا بشه آب قطع

اگر هم من توو چاه بیفتم باز واسم یه راه هست

چون کلماتم داره بالا سرشون میچرخه عین یه بالگرد

داره میره بالاتر ، ضربان کلماتم پاره کنه همه رو

فکر میکنه ماها [نامفهوم] ، ما اصا نمیکنیم بهشون توجه

حتی تا سال ها بعد هم نمیتونن بدن کار مثِ ما

متن آهنگ نقطه ضعفمی از نیما علامه
مشاهده

ایران آمریکا باز اتحاد ، داریم پیش میریم با دلِ صاف

نداریم ما سانسور مثِ ساطور میره صاف تووت حرفم

اینا همه خالطورن که توو کاهدون دنبالِ سوزنن

هر کی که آشغاله با یه گان شاپ میشه فا*د آپ رسما

فیستو چاک ماک میدم با کارد بدی صاف کار حتما

[ورس دو – Twisted]

****

[کورس]

یه جهنمی ساختم از بهشتی که داشتم

چون واسش مهم نبود و خودشون خواستن

شطرنجی نیستم ولی اونا رو میکنم آچمز

فکر میکنن بردن در حتای که الآن باختن

جام زهرو نوشیدن دارن میگردن پی پادزهر

منو * کاری میکنیم ، که آدما بری*ن تا بشه آب قطع

اگر هم من توو چاه بیفتم باز واسم یه راه هست

چون کلماتم داره بالا سرشون میچرخه عین یه بالگرد

داره میره بالاتر ، ضربان کلماتم پاره کنه همه رو

فکر میکنه ماها [نامفهوم] ، ما اصا نمیکنیم بهشون توجه

حتی تا سال ها بعد هم نمیتونن بدن کار مثِ ما

ایران آمریکا باز اتحاد ، داریم پیش میریم با دلِ صاف

نداریم ما سانسور مثِ ساطور میره صاف تووت حرفم

اینا همه خالطورن که توو کاهدون دنبالِ سوزنن

هر کی که آشغاله با یه گان شاپ میشه فا*د آپ رسما

فیستو چاک ماک میدم با کارد بدی صاف کار حتما

[ورس سه – نیموش]

نمیدونم چرا اَ بچگی دارم ، تیکه اینو سرِ کی میکنم

اگه دو روز من توو این بازی نکردم من

نامردیا سریع پیله شدن

حالا همه دیدن که من دیوونه ام

میتونم به راحتی نرم بی اعتناام

انقد دیوونه ام میدونن نمیتونن حتی به راحتی منو بیمه کنن

چون خیلی مریضه مخم ، عینِ یه جونورم

پَ تو نیا جلو شبا ، نیام بالا سرت

تووی خواب هم منو جایی دیدی فقط بدو برو

انگار چند نفرو کشتم

بدون که حتی میکُشمت یه روز تو رو

متن آهنگ دیره جیدال
مشاهده

کاری نداره برام یه سگِ هار بشم

توو خونِتون میره بالا غلو

داره میبینه منو با تاریکی میبینه عینِ بقیه نیستم

همیشه حاضرم واسه مبارزه

که تهش به مرگ میخوره بیشتر

همیشه میگیرم اون چیزی که میخوام

عین شیری که فکرِ شکارشه

تو هم نه میتونی بری کاری بکنی و

نه میتونی بدی دیس بک

من و مخم دیگه رد میده ، جون داره در حدی که

میکُشمت توو کوره میندازمت عینِ ممد بی چشم

آخه میدونی من یه نَمه قاطی دارم

عادتمه واسه ملت یه فَردِ جانی باشم

گوشتتو بدم گرگ بخوره ، به گو* جسدت محلو بگیره

توو چنگِ من کسیو بیفته ، حتی نمیتونه تا سحرو ببینه

میگه تو رو خدا دستم به دامنت ، بذار برم پیشِ خونوادم

ولی من با خنده فقط میگم بدونی گا*دن آدما شب و روز کارمه

[کورس]

یه جهنمی ساختم از بهشتی که داشتم

چون واسش مهم نبود و خودشون خواستن

شطرنجی نیستم ولی اونا رو میکنم آچمز

فکر میکنن بردن در حتای که الآن باختن

جام زهرو نوشیدن دارن میگردن پی پادزهر

منو * کاری میکنیم ، که آدما بری*ن تا بشه آب قطع

اگر هم من توو چاه بیفتم باز واسم یه راه هست

چون کلماتم داره بالا سرشون میچرخه عین یه بالگرد

داره میره بالاتر ، ضربان کلماتم پاره کنه همه رو

فکر میکنه ماها [نامفهوم] ، ما اصا نمیکنیم بهشون توجه

حتی تا سال ها بعد هم نمیتونن بدن کار مثِ ما

ایران آمریکا باز اتحاد ، داریم پیش میریم با دلِ صاف

نداریم ما سانسور مثِ ساطور میره صاف تووت حرفم

اینا همه خالطورن که توو کاهدون دنبالِ سوزنن

هر کی که آشغاله با یه گان شاپ میشه فا*د آپ رسما

فیستو چاک ماک میدم با کارد بدی صاف کار حتما

متن آهنگ نیما نیموش به نام Gun Shots

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6713