متن آهنگ Im Sorry Baby آیمان

[کورس]

Im Sorry Baby

فرق داری با همه تو خیلی

گفتم نداره عیبی

میگی به این رابطه تو نداری میلی

بگو حیف نی…

بعده این همه خاطره باهم تو بزاری و بری

[ورس یک]

میگفتی با من چیزی نداری کم

بیب بغلم بودی کلی میزدی حرف

غمی ، نداشتم من باتو

می‌دونی به کسی نمیدم من جاتو

ولی، ولی دیدم یهو سرد شدی

دنباله بهونه میگشتی هرطوری

منم دیدم دیگه نیستش هیچی مثله قبلا

بهم گفتی از زندگیم داری میشی کمرنگ

یه روز دیدم من عکستو با اون

تو آروم بودی من برعکس تو داغون

واسم همه چی عوض شد وقتی توام شدی عوضی

متن آهنگ آدم فضایی هیپهاپولوژیست
مشاهده

شدی عوضی

نداره عیب اگه دیگه ، این قلب من

نباشه بهت بگه ، نباشه بهت بگه

دوست دارم

نباشه بهتره ، دیگه قلب من نخواد که بشکنه

همه ی حسمه

بهش گفتم منو انقدره حرص نده

[کورس]

Im Sorry Baby

فرق داری با همه تو خیلی

گفتم نداره عیبی

میگی به این رابطه تو نداری میلی

بگو حیف نی…

بعده این همه خاطره باهم تو بزاری و بری

[ورس دو]

حسم رفته دیگه از اون ورسا نمیاد

اکسم رد داده دیگه منو نمیخاد

دیگه حال نمیده زنگ بزنم پرپاچه بیاد

دیگه نیست فازه برنامه اینا

رابطه ی منو توهم میشد باهم احساسی

متن آهنگ لیلای من کو پدرام آزاد و مرژاک
مشاهده

لب ساحل گوش میکردیم باهم زدبازی

آره بیب معذرت میخوام

اگه بعضی شبا مغز رد میداد

ساری اگه هنوزم فکر میکنم بهت

ساری اگه عکساتو چک میکنم

الکی همش قول دادی هربار

ولی رفتی گذاشتی باز منو تنها

نباشه بهتره

دیگه قلب من نخواد که بشکنه

همه ی حسمه

بهش گفتم منو انقدره حرص نده

[کورس]

Im Sorry Baby

فرق داری با همه تو خیلی

گفتم نداره عیبی

میگی به این رابطه تو نداری میلی

بگو حیف نی…

بعده این همه خاطره باهم تو بزاری و بری

متن آهنگ آیمان به نام آیم ساری بیبی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=8464