متن آهنگ V اصیل

دوتا چشم نیمه باز میکِشَنت

سمت سینه های داغ بی صدا

دردها تحت تعبیر و تاثیر ریشه هان

صورت های خدشه دار از دل مرده بی نقاب

این جاده های کج سر پیچ تند پُر خطیر

خون دلخورهای خاک و خون کشیده ی اسیر

کجا بنا کرده بنّا زندگی و رویایی

رویای باورپذیر آرزوی خیالی

غربت های غریبه که قریب بر اتفاق

آشناهای دوره گرد و برده سمت انزوا

حالت سُکون بی جواب قلب ساعت ها

عقربه های ساکت شده به وقت انهدام

سنگینی فصل سایه های بیشه ی جنون

دریچه ی عمق هیچِ نسل شرق بی نشون

بین دیوارها که زوم اند روی لنز دیده ها

متن آهنگ فرامرز رخ
مشاهده

کبودی ستاره ها محو توی کهکشون

آدمای عادی این شهر بزرگ

تکرار هر روز و هفت روز هفته

تو تماشای قسمت به قسمت این داستان

یه شوی تلویزیونی رو پرده ی جهان

آدمای عادی این شهر بزرگ

روزها کار و شب روی تختن ولو

تکرار هر روز و هفت روز هفته

بازیگران واقعی زندگی رو صحنه

تو تماشای قسمت به قسمت این داستان

تا فصل بعدی منتظرن کی میرسه این بار

یه شوی تلویزیونی رو پرده ی جهان

پنهانی توی خفا میره واسه اکران

تنوع شخصیت ها سکانس های مختلف

میتونی جا بدی هر ژانری تو این واقعه

نقش اول سن هم که قانون های بازین

غریبه نمی دونم توكی هستی – ابی
مشاهده

ربات های زمونه و قانون های تازین

میرن بهر چالش ها و میدن دست تقدیر

آماده میشن واسه ی مرحله ی بعدی

نقش اول فقط مَرد چیزی به اسم زن نیست

روابط محسنه کاندید برای تندیس

مخروبه عاشق بیراهه هاست

مجبور تن میده به چاله هاش

مجنون فریاد دیوانه وار

یه دیوار بلند بین سد چاره هاش

پشت به پشت دیوارهای فنسی خاردار

یه کنترل همه جانبه س در حد زندان

یه پدیده ی محال یه اقبال تاریک

با صدتا اتفاق شیرین نمیشه کرد انکار

متن آهنگ اصیل به نام V

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7595