متن قسمت اول آهنگ کوه بن

کوه عبوس بود و منزوی

قدیمی بود اما مبتدی

نداشت انرژیِ مثبتی

نه بلد بود حرف بزنه لکنتی

با چند تای دور و ورش قهر بود حتی

نگاه هم نمیکرد به همون چندتا

سنگ انداخت ، حوصله‌ اش سر رفته بود

حقم داشت یه جا نشسته بود

واسه چند صد سال

رنگ پریده ، از بچگی چیزی جز جنگ ندیده

مثل خون هیچیو پُر رنگ ندیده

سنگِ قِل خورد و رفت پایین

یکی برش داشت و باهاش خونه ساخت

بازم پرت کرد یه چند تایی

جای خالیش شد خونه‌ ی یه عقاب

کنجکاو بود و هیجان زده

عقاب گفت برم داشی اگه جام بده

گفت نه بمون و با چشای گرد

عقابو نگاه میکرد که ، همه جاش پَره

همه جاش پَره

متن آهنگ اومدی پیشم از میلاد بابایی
مشاهده

پرسید ، چرا سنگ پرت کردی؟

گفت نمیدونم اما خوشحالم

گفت چرا گفت تو اومدی گفت آها

ولی بپا من صاحبِ دو بالم

و بال یعنی پرواز توو اوج

رو دریا رو موج توو صحرا آزاده

پرسید موجو دریا ، اوج و صحرا چیه

پروازو کی بهت یاد داده ؟

گفت پرواز یه شهامتِ پریدن

کوه فرو رفت توو فکر عقاب ادامه داد

هیجانِ اولین پروازو حتی توو دومین پروازمم نچشیدم

یه روزایی غرور وجودمو میگیره

یه روزایی واسه‌ یِ شکاره و غریزه‌ست

یه روزایی دلیلِ اوج گرفتن

فرار از پستیاست اینم یه عقیده‌ست

کوه گفت من باید ببینم

من افسانه یِ آینده میشم

بعداً اینجوری ازم یاد میکنن

کوهی که به سکونت عادت نمیکرد

بلند شد قدم برداشت

بازم چند تا سنگ انداخت

متن آهنگ هالیوود از اپیکور باند
مشاهده

سنگ ریزه ها ، سنگ ریزه ها

زیرشون پُر بود از انگیزه ها

و همون سنگ ریزه ها اسم داشتن

یکی عادت یکی ترس ، وابستگی مرز

عقاب یکی از پراشو کشید

داد به کوه گفت برو میبینی به وقتش

هر اتفاقی یه ریشه داره و یه اسم

اهلی که شدی اینو بده اهلش

بدونِ خدافظی پَر زد

کوه توو اون شبِ بی مِه و صاف

میچرخوند پِر تیره و تار و

واسه سوالاش جواب میخواست و

سرش گیج میرفت با سره گیجِ عقاب

گیجِ عقاب ، با اولین نسیمِ سحر

قدم زد توو مسیره سفر

رو به جایی که ، آسمون زمینو مینواخت زیره تگرگ

آسمون زمینو مینواخت زیره تگرگ

زیره تگرگ ، زیره تگرگ ، زیره تگرگ

متن قسمت اول آهنگ بن به نام کوه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7271