متن قسمت دوم آهنگ کوه بن

شایدم برم توو راهِ ابرای سفیدم اما

نمیشم اون برکه که میگندید و آب شد

وقتی که آزادی خودش اسیره “ی” بود

ما آزاد موندیم اما مشروط توو تبعید

راه افتاد سمتِ سرزمینِ باد

بعده جند سال بادو یه جایی گیر انداخت

توو صورتش نگاه کرد دید اشک و آهِ

گفت چته گفت خونه ی بی خونه راهه

آهشو کشیدو راهشو کشیدو هووو

رفت و دوباره راه افتاد کوه

به آخرین آدم برفی که آب میشد

گفت بعد از این جا کجا میری خنده هات چی شد؟

گفت شاید چند وقت چسبیدم به آب بودن

شاید برم توو ریشه ی درختا که خواب بودن

شایدم برم توو راهِ ابرای سپیدم اما

نمیشم اون برکه که میگندید و آب شد

 هه آب ، کوه رفت واسه ی دیدنِ گنداب

متن آهنگ نور پارسالیپ
مشاهده

حس میکرد یه چیزی میپادش

جالب این بود که یه صدا شده بود صدای قالب

توو تمومِ راه از این شاخه به ون شاخه

از این سایه به اون سایه

از این گوشه تا اون گوشه

دید دورش شده پر از عقابِ سیاه

هه ، عقابِ سیاه

تا گفت عقاب ، همه زدن زیره خنده

یکیشون اومد جلو ، گفت حاجی شرمنده

ولی ما عقاب نیستیم ما زاغیم

گاف دادیم و کله داغیم

حالا بگو بینم کجا میری بچه کوه

عقابو از کجا میشناسی؟

اووو ، یادش بخیر یه زمانی رفیقمون بودا

دیدی چطور طوطی ناخدا جدامون کرد

ادای هممونو درمیاورد دلقک

ولی پرای رنگارنگش بی خدامون کرد

وقتی که آزادی خودش یه اسیر “ی” بود

ما آزاد موندیم اما مشروط توو تبعید

طوطی افتاد توو قفس واسه غذا رقصید

متن آهنگ این نیز بگذرد از امیر رقاب
مشاهده

عقابِ مغرور ، فراری شد از این پَستی

کجا میرفتی حالا؟ ، چه خبره اون بالا

میری رودو ببینی؟ گفت رود چیه چی میگی؟

گنداب آدم برفی گفت ، گفت اون فقط میزنه حرف مفت

حالا دیگه شده رود روزی که تگرگ زد

از سکون بریده بود

دید جویبار زمینو میشوره

حس کرد این آرزوی همیشگیش بوده

پرسید مقصد؟ گفت رسیدن مهم نیست

گفت منم با خودت ببر ، گفت مطمعنی؟

برو بچه کوه ، رود همونجاست سلامشو برسون

رفت پیشِ رود طعمِ آبو میچشید

پرسید گنداب کو گفت ما شدیم یکی

ما جاری شدیم ، توو بند بندِ دنیا

راستی ، بگو ببینم تو پاشدی که چی؟

ما جاری شدیم ، تو پاشدی که چی؟

متن قسمت دوم آهنگ بن به نام کوه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7273