من از لب تو منتظر يه حرف تازه‌م
تا قشنگ‌ترين قص‍ه‌ی عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر يه حرف تازه‌م
تا قشنگ‌ترين قصه‌ی عالم رو بسازم
 
تو معني بهترين كلامي
مفهوم تمام شعرهامي
منظور و مراد هر پيامي
تو قبله‌ی هر اميدواري
تو مظهر فخر هر تباري
برتر ز لطافت بهاري
 
من از لب تو منتظر يه حرف تازه‌م
تا قشنگ‌ترين قصه‌ی عالم رو بسازم
 
تو رئوفي، تو شريفي، تو به حرمت سكوتي
تو عزيزترين عزيزي، تو به عمق ملكوتي
تو رئوفي، تو شريفي، تو به حرمت سكوتي
تو عزيزترين عزيزي تو به عمق ملكوتي
 
من از لب تو منتظر يه حرف تازه‌م
تا قشنگ‌ترين قصه‌ی عالم رو بسازم
 
تو معني بهترين كلامي
مفهوم تمام شعرهامي
منظور و مراد هر پيامي
تو قبله‌ی هر اميدواري
تو مظهر فخر هر تباري
برتر ز لطافت بهاري
 
من از لب تو منتظر يه حرف تازه‌م
تا قشنگ‌ترين قصه‌ی عالم رو بسازم
من از لب تو منتظر يه حرف تازه‌م
تا قشنگ‌ترين قصه‌ی عالم رو بسازم
 
متن آهنگ دلشوره از امیر رقاب
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6507