تو نیمه راه زندگی . دل من پر خونه
اینجا با این قشنگیاش . واسه من زندونه
اینجا با این قشنگیاش . واسه من زندونه
تو نیمه راه زندگی . دل من پر خونه
اینجا با این قشنگیاش . واسه من زندونه
وای که تموم نمیشه . لجبازیات زمونه
وای که تموم نمیشه . لجبازیات زمونه
سر رامو گرفتی . چه بد کردی زمونه
غرورم رو شکستی . چه بیرحمی زمونه
بازم این سو و اون سو . منو خوب میکشونی
زمونه . آی زمونه…
ببین کاسه صبرم . چه لبریزه زمونه
تو غربت خونه کردن . غم انگیزه زمونه
بازم این سو و اون سو . منو خوب میکشونی
زمونه . آی زمونه…
وای که تموم نمیشه . لجبازیات زمونه
وای که تموم نمیشه . لجبازیات زمونه
هر چی باهات راه اومدم . تو باهام لج کردی
رفیق نیمه راه شدی . راهتو کج کردی
وای که تموم نمیشه . لجبازیات زمونه
وای که تموم نمیشه . لجبازیات زمونه
 
متن آهنگ عشقه ماهان بهرام خان
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6508