عروسک جون فدات شم
تو هم قلبت شکسته
 
که صدتا شبنم اشک
توی چشمات نشسته
 
منم مثل تو بودم
یه روز تنهام گذاشتن
 
یه دریا اشک حسرت
توی چشمام گذاشتن
 
چه تهمت ها شنیدیم
چه تلخی ها چشیدیم
 
عروسک جون تو میدونی
چه حسرت ها کشیدیم
 
عروسک جون زمونه
منو این گوشه انداخت
 
به جای حجله ی بخت
برام زندون غم ساخت
 
بمیره اون که میخواسته
ما رو گریون ببینه
 
سرامون، سینه هامونو
ز غم ویرون ببینه
 
عروسک جون نگام کن
چشام برقی نداره
 
زمستونه تو قلبم
که هیچ گرمی نداره
 
باید اینجا بخشکیم
تو گلدون شکسته
 
نه این که باغبون نیست
در گلخونه بسته
 
چه تهمت ها شنیدیم
چه تلخی ها چشیدیم
 
عروسک جون تو میدونی
چه حسرت ها کشیدیم
 
عروسک جون زمونه
منو این گوشه انداخت
 
به جای حجله ی بخت
برام زندون غم ساخت
 
بمیره اون که میخواسته
ما رو گریون ببینه
 
سرامون، سینه هامونو
ز غم ویرون ببینه
 
دلم میخواد یه روزی بعد سالها
پرستوی سعادت رو ببینیم
 
نمیخوام بیش از این تو صورت هم
نشون یاس و وحشت رو ببینیم
 
نمیخوام بیش از این تو صورت هم
نشون یاس و وحشت رو ببینیم
 
دلم میخواد یه روزی فارغ از غم
تبسم روی لب هامون بشینه
 
شاید اون روز دوباره جون بگیره
نهال آرزوهامون تو سینه
 
شاید اون روز دوباره جون بگیره
نهال آرزوهامون تو سینه
 
چه تهمت ها شنیدیم
چه تلخی ها چشیدیم
 
عروسک جون تو میدونی
چه حسرت ها کشیدیم
 
عروسک جون نگام کن
چشام برقی نداره
 
زمستونه تو قلبم
که هیچ گرمی نداره
 
باید اینجا بخشکیم
تو گلدون شکسته
 
نه این که باغبون نیست
در گلخونه بسته
در گلخونه بسته
در گلخونه بسته
 
متن آهنگ تو رویاهام غلت میزنم داریوش و بامداد
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6511