بازم اشکای چشمام.
مثل آب روونه.
آدم با چه امیدی.
تو این دنیا بمونه.
 
دیگه با چه غروری.
بگم خیلی صبورم.
مگه میشه تو گریه.
بگم مست غرورم.
 
صدام کن که دوباره.
بشم عاشق عاشق.
بیام با یه اشاره.
بیام با یه اشاره.
یه اشاره.
 
تو قلبت کی عزیزتر شده از من.
کی اومد که بدت اومده از من.
کنار تو همش عشقه تو حرفا.
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا.
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا.
 
صدام کن که دوباره.
بشم عاشق عاشق.
بیام با یه اشاره.
بیام با یه اشاره.
 
یه اشاره. یه اشاره.
یه اشاره. یه اشاره.
 
خيال كردى دل من.
دل ساده ى عاشق.
از اين شاخه به اون شاخه پريده.
 
دل ساده ى عاشق.
ديكه بى تو تو دنيا.
يه شب خواب خوش عشقو نديده.
 
تو قلبت کی عزیزتر شده از من.
کی اومد که بدت اومده از من.
کنار تو همش عشقه تو حرفا.
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا.
چقدر پیش تو آروم میشه دنیا.
 
صدام کن که دوباره.
بشم عاشق عاشق.
بیام با یه اشاره.
بیام با یه اشاره.
 
صدام کن که دوباره.
بشم عاشق عاشق.
بیام با یه اشاره.
بیام با یه اشاره.
 
یه اشاره. یه اشاره.
یه اشاره. یه اشاره.
یه اشاره. یه اشاره.
یه اشاره. یه اشاره.
 
متن ورژن جدید آهنگ کمبود از صادق و اپیکور بند
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6472