همه چی واسم غریبه
همه چی رنگ فریبه
ای امید نا امیدان
برسون هر چی نصيبه
ای خدا , ای خدا , ای خدا
 
دیگه نیست صبرو قراری
آخ چه روزو روزگاری
مگه ما رو دوست نداری
ای خدا کجای کاری
ای خدا , ای خدا , ای خدا
 
ای خدا قسم به عشقو
به همین حال پریشون
به وفای عاشقونو
به صفای چشم گریون
دیگه طاقتم تمومه
دیگه فرصتی نمونده
واسهء عشقو عبادت
 
روزگارمون خزون شد
عشقمون فدای عشق دیگرون شد
ما که هستیمو نمردیم
پس چرا عشقو به دیگرون سپردیم
ما که با زمونه ساختیم
بد و خوبشو شناختیم
ای خدا برنده باشیم
ما که زندگی رو باختیم
 
متن آهنگ بی نشونه از جیدال
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6473