گل سـنگم گل سنگم
چی بـگم از دل تـنـگم
مثل آفتاب اگـه بـر من
نتابی سردم و بیرنگم
 
هـمـه آهـم همه دردم
مـثـل طـوفـان پر گردم
باد مـسـتم کـه تـو صـحـرا
می پیچم دور تو می گردم
 
مثل بـارون اگـه نـبـاری
خبر از حال من نـداری
بی تو پرپر می شم دو روزه
دل سنگـت برام می سوزه
 
متن آهنگ کنسرت فرشاد
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6477