نگو نگو نميام
نگو نگو نميام
 
اميد رو پر دادن
ديگه سخته برام
 
حالا که دست گلدون
به ساقه گل رسيده
 
حالا که عطر آشتی
تو خونمون پيچيده
 
حالا که خوب می دونی
دلم هوا تو کرده
 
حالا که بغض و کينه
پاشو کنار کشيده
 
نگو نگو نميام
نگو نگو نميام
 
اميد رو پر دادن
ديگه سخته برام
 
آلاله غنچه کرده
کاش بودی و ميديدی
 
کبوتر بچه کرده
کاش بودی و ميديدی
 
گلها چشم انتظارن
تا از در برسی تو
 
گلها قرق بهارن
کاش بودی و ميديدی
 
ميگن وقتی قاصدک
رو دوش گل سواره
 
خوشبختی مياره
کاش بودی و ميديدی
 
يه قمری توی ايوون
داره لونه میزاره
 
ميگن اومده کاره
کاش بودی و ميديدی
 
متن آهنگ غوغا میکنم از آرش AP
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6484