آه ای خـدا کمک کن من بـی صدا نمونم!
تاریخ عشقو باید بـــــا عاشقـــــــــــا بخونم!
مغرور و عاشقـونه اون عاشقـــا کـــــــــه مردن،
این عشق سینـــــــه سوزو به قلب مـا سپردن!
در انتظـار کـــــاوه هم لحظه هـــــــــــــــــای دردیم!
آهنگـــــر زمونه ست اونکــــــــــــــــه صداش کردیــم!
دل خستـه ام از عالم، دل بستـه ام به ســــــــاقی،
صبرم زیاده امـــــــــا عمری نمونده بـــــــــــــــاقـی!
انگار تموم دنیا بسته ست به تـــار مویــــــــــی!
برای این زمونه نمونده آبرویــــــــــــــــــــ ـــــی!
ای همسفر سلامی، محتاج یک سلامم!
از می پریده مستــــــــــــــــــــــ ـــی،
غم مونده توی جــــــــــامم!
هم لحظه هــای دردیم،
این درد چــاره بــــــــــــــــاید!
مردن مــــــرام مـــــــــــــــــــــــا نیست،
عمـــــــر دوبــــــــــــــــــــــ ـــــاره بـــــــــــاید
 
متن آهنگ عیدت مبارک از مسعود امامی
مشاهده
ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=6501