من برای زنده بودن جستجوی تازه می خواهم

خالی ام از عشق و خاموشم . های و هوی تازه می خواهم

خانه ام گل خانه ی یاس است . رنگ و بوی تازه می خواهد

ای خدا بی آرزو موندم . آرزوی تازه می خواهم

عشق تازه . حرف تازه . قصه ی تازه کجاست

راه دور خانه ی تو . در کجای قصه هاست

تا کجا باید سفر کرد . تا کجا باید دوید

از کجا باید گذر کرد تا به شهر تو رسید

ای خدا . ای خدا . بی آرزو موندم . آرزوی تازه می خواهم

من برای زنده بودن جستجوی تازه می خواهم

خالی ام از عشق و خاموشم . های و هوی تازه می خواهم

حس همیشه داشتنه نه عشق و دلبستگیه – ابی
مشاهده

خانه ام گل خانه ی یاس است . رنگ و بوی تازه می خواهد

ای خدا بی آرزو موندم . آرزوی تازه می خواهم

عشق تازه . حرف تازه . قصه ی تازه کجاست

راه دور خانه ی تو . در کجای قصه هاست

تا کجا باید سفر کرد . تا کجا باید دوید

از کجا باید گذر کرد تا به شهر تو رسید

ای خدا . ای خدا . بی آرزو موندم . آرزوی تازه می خواهم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7045