من خالی از عاطفه و خشم

خالی از خویشی و غربت

گیج و مبهوت بین بودن و نبودن

عشق . آخرین همسفر من

مثل تو منو رها کرد

حالا دستام مونده و تنهایی محض

ای دریغ از من . که بیخود مثل تو

گم شدم . گم شدم تو ظلمت تن

ای دریغ از تو . که مثل عکس عشق

هنوزم داد می زنی تو آیینه ی من

وای . گریه مون هیچ . خنده مون هیچ

باخته و برنده مون هیچ

تنها آغوش تو مونده . غیر از اون هیچ

ای . ای مثل من تک و تنها

دستامو بگیر که عمر رفت

همه چی تویی . زمین و آسمون هیچ

هیچ تنها و غریبی طاقت غربت چشماتو نداره – ابی
مشاهده

در تو می بینم . همه بود و نبود

بیا پر کن منو ای خورشید دلسرد

بی تو می میرم . مثل قلب چراغ

نور تو بودی . کی منو از تو جدا کرد

خالی از خویشی و غربت

گیج و مبهوت بین بودن و نبودن

عشق . آخرین همسفر من

مثل تو منو رها کرد

حالا دستام مونده و تنهایی محض

ای دریغ از من . که بیخود مثل تو

گم شدم . گم شدم تو ظلمت تن

ای دریغ از تو . که مثل عکس عشق

هنوزم داد می زنی تو آیینه ی من

وای . گریه مون هیچ . خنده مون هیچ

باخته و برنده مون هیچ

خیلی وقته از چشام بی تو بارون می باره – ابی
مشاهده

تنها آغوش تو مونده . غیر از اون هیچ

ای . ای مثل من تک و تنها

دستامو بگیر که عمر رفت

همه چی تویی . زمین و آسمون هیچ

در تو می بینم . همه بود و نبود

بیا پر کن منو ای خورشید دلسرد

بی تو می میرم . مثل قلب چراغ

نور تو بودی . کی منو از تو جدا کرد

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7115