میام از شهر عشق و کوله بار من غزل

پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل

کسی که طعم اسمش طعم عاشق بودنه

طلوع تازه خواستن تو رگهای منه

میام از شهر عشق و کوله بار من غزل

پر از تکرار اسم خوب و دلچسب عسل

عسل مثل گله . گل بارون زده

به شکل ناب عشق که از خواب اومده

سکوت لحظه هاش هیاهوی غمه

به گلبرگ صداش هجوم شبنمه

نیاز من به او . ورای خواستنه

نیاز جویبار . به جاری بودنه

کسی که طعم اسمش طعم عاشق بودنه

تمام لحظه ها مثل خود من با منه

تویی که از تمام عاشقا عاشقتری

متن آهنگ نالوطی مسیح و آرش AP
مشاهده

منو تا غربت پاییز چشات می بری

کسی که عمق چشماش جای امن بودنه

تویی که با تو بودن بهترین شعر منه

تو مثل خواب گل . لطیف و ساده ای

مثل من عاشقی . به خاک افتاده ای

یه جنگل رمز و راز . یه دریا ساده ای

اسیر عاطفه . ولی آزاده ای

نیاز من به تو . ورای خواستنه

نیاز جویبار . به جاری بودنه

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7122