می خوام برم به خونه به جایی كه صفا هس

تو گوشه و كنارش یه عالمه وفا هس

توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس

اگه تنها بمونی یه دنیا تكیه گاه هس

می خوام برم به خونه جایی كه مال منه

دلیل زنده بودن از عشق زنده بودنه

می خوام برم به خونه كه سقفش یه پناهه

تمام گفتنی ها جاشون توی نگاهه

می خوام برم به خونه به جایی كه صفا هس

تو گوشه و كنارش یه عالمه وفا هس

توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس

اگه تنها بمونی یه دنیا تكیه گاه هس

دعای خیر مادر باشه پشت وپناهم

تو نیستی و صدای تو هوای خوب این خونست – ابی
مشاهده

بگم عزیزترینه نه با حرف . با نگاهم

دم مغرب تو خونه سر سفره بشینیم

محبت رو بشه تو چشم مادر ببینیم

می خوام برم به خونه به جایی كه صفا هس

تو گوشه و كنارش یه عالمه وفا هس

توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس

اگه تنها بمونی یه دنیا تكیه گاه هس

هدف رفتن به خونه س پیاده یا سواره

خستگی تو جاده ها دیگه معنی نداره

همه دوریم می دونم . دور از گهواره هامون

الهی من بمیرم واسه درد دلامون

می خوام برم به خونه به جایی كه صفا هس

تو گوشه و كنارش یه عالمه وفا هس

متن آهنگ خوش اومدی از عرفان
مشاهده

توی نگاه مادر یه عالمه دعا هس

اگه تنها بمونی یه دنیا تكیه گاه هس …

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7079