همیشه سبز می خشکد همیشه ساده می بازد

همیشه لشکر اندوه

به قلب ساده می تازد

من آن سبزم که رستن را

تو آخر بردی از یادم

چه ساده هستی خود را

به باد سادگی دادم

به پاس سادگی در عشق

درون خود شکستم زود

دریغا سهم من از عشق

قفس با حجم کوچک بود

درونم ملتهب از عشق

برونم چهره ای دم سرد

ولی از عشق باختن را

غرور من مرمت کرد

به غیر از “دوستت دارم”

به لب حرفی نشد جاری

ولی غافل که تو خنجر

درون آستین داری

طلوع اولین دیدار

غروب شام آخر بود

سرانجام تو و عشقت

من خالی از عاطفه و خشم – ابی
مشاهده

حدیث پشت و خنجر بود

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7062