هیچ تنها و غریبی طاقت غربت چشماتو نداره

هر چی دریا رو زمینه

قد چشمات نمی تونه ابر بارونی بیاره

وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا

از دریچه ی قشنگه چشم روشنت می باره

نمی تونم غریبه باشم توی آیینه ی چشمات

تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شبهات

توی این غروب دلگیر جدایی

توی غربتی که همرنگ چشاته

همیشه غبار اندوه روی گلبرگ لباته

حرفی داری روی لبهات . اگه آهه سینه سوزه

اگه حرفی از غریبی . اگه گرمای تموزه

تو بگو به این شکسته . قصه های بی کسی تو

اضطراب و نگرانی . حرفای دلواپسی تو

نمی تونم غریبه باشم توی آیینه ی چشمات

متن آهنگ اونا نمیدونن از تی ام بکس
مشاهده

تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شبهات

نمی تونم . نمی تونم

هر چی دریا رو زمینه

قد چشمات نمی تونه ابر بارونی بیاره

وقتی دلگیری و تنها غربت تمام دنیا

از دریچه ی قشنگه چشم روشنت می باره

نمی تونم غریبه باشم توی آیینه ی چشمات

تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شبهات

توی این غروب دلگیر جدایی

توی غربتی که همرنگ چشاته

همیشه غبار اندوه روی گلبرگ لباته

حرفی داری روی لبهات . اگه آهه سینه سوزه

اگه حرفی از غریبی . اگه گرمای تموزه

تو بگو به این شکسته . قصه های بی کسی تو

اضطراب و نگرانی . حرفای دلواپسی تو

ای تو هم بغض هنوز از من و ما عاشقتر – ابی
مشاهده

نمی تونم غریبه باشم توی آیینه ی چشمات

تو بذار که من بسوزم مثل شمعی توی شبهات

نمی تونم . نمی تونم

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7120