کی اشکاتو پاک میکنه شبا که غصه داری

دست رو موهات کی میکشه

وقتی منو نداری

شونه کی

مرهم هق هقت میشه دوباره

از کی بهونه میگیری

شبای بی ستاره

برگ ریزونای پاییز

کی چشم به رات نشسته

از جلو پات جمع میکنه

برگای زرد و خسته

کی منتظر میمونه

حتی شبای یلدا

تا خنده رو لبات بیاد

شب برسه به فردا

کی از سرود بارون

قصه برات میسازه

از عاشقی میخونه

وقتی که راه درازه

کی از ستاره بارون

چشماشو هم میذاره

نکنه ستاره ای بیاد

یاد تو رو نیاره

دست رو موهات کی میکشه

وقتی منو نداری

شونه کی

متن آهنگ تب چشمات از سینا شعبانخانی
مشاهده

مرهم هق هقت میشه دوباره

از کی بهونه میگیری

شبای بی ستاره

برگ ریزونای پاییز

کی چشم به رات نشسته

از جلو پات جمع میکنه

برگای زرد و خسته

کی منتظر میمونه

حتی شبای یلدا

تا خنده رو لبات بیاد

شب برسه به فردا

کی از سرود بارون

قصه برات میسازه

از عاشقی میخونه

وقتی که راه درازه

کی از ستاره بارون

چشماشو هم میذاره

نکنه ستاره ای بیاد

یاد تو رو نیاره

کی از ستاره بارون

چشماشو هم میذاره

نکنه ستاره ای بیاد

یاد تو رو نیاره

نکنه ستاره ای بیاد

یاد تو رو نیاره

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7129