یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی

امید زندگانیم . که راز و بی نشون بودی . که راز و بی نشون بودی

می خوام تو رو پیدا کنم . ببینم و رها کنم

تو رو با بی وفاییات . پیش همه رسوا کنم . پیش همه رسوا کنم

یه روزی مهربون بودی برام یه همزبون بودی

امید زندگانیم . که راز و بی نشون بودی . که راز و بی نشون بودی

می خوام تو رو پیدا کنم . ببینم و رها کنم

تو رو با بی وفاییات . پیش همه رسوا کنم . پیش همه رسوا کنم

می خوام تو رو پیدا کنم . ببینم و رها کنم

متن آهنگ ایراده کجاست موئر
مشاهده

تو رو با بی وفاییات . پیش همه رسوا کنم . پیش همه رسوا کنم

یه روزی مهربون بودی . برام یه همزبون بودی

امید زندگانیم . که راز و بی نشون بودی . که راز و بی نشون بودی

می خوام تو رو پیدا کنم . ببینم و رها کنم

تو رو با بی وفاییات . پیش همه رسوا کنم . پیش همه رسوا کنم

یه روزی مهربون بودی . برام یه همزبون بودی

امید زندگانیم . که راز و بی نشون بودی . که راز و بی نشون بودی

ایران لیریکال - iranlyrical.ir
لینک کوتاه : http://iranlyrical.ir/?p=7034