برای این بخش 0 متن موزیک پیدا شد...

متن آهنگ شیطونه میگه هیچکس

متن آهنگ شیطونه میگه هیچکس شـــــیـــــطـــــونـــــه مـــــی‌گـــــه «بـــــزن، بـــــکـــــش بـــــســـــوزه تـــــر و خـــــشـــــک از ریز و درشت، له کنی همه رو فقط بکنی تو رشد گنده شی بگیری دنیا رو…

ادامه خواندن