برای این بخش 0 متن موزیک پیدا شد...

متن آهنگ هد شات کامجو

[ورس یک] مغزها رو هدشات میکنم مردمو ارشاد میکنن مسیرو دوباره میچینم میرم جلو واضح تر از قبل گرفتیم ما دوباره فاز بد نمیریم دیگه پای کار بد چونکه بودیم…

ادامه خواندن

متن آهنگ سکوت کامجو

[ورس یک] سکوت یه حرف ساده است ولی از درون سخته باور باوری که بوده امید امیدی که شده نا امیدی میریم توی خیابون شهر درگیر چهار راه تردید تردیدی…

ادامه خواندن